PITKÄHUILU – UUSI MALLI!

IMG_7115
Eri värisiä pitkähuiluntulppia (Design: Kirsi Vinkki, suunnittelu & toteutus: tiimi Samuli Karjalainen, Heikki Ryynänen & Kirsi Vinkki)

MIKÄ ON PITKÄHUILU…?

Pitkähuilu”, eli yläsävelhuilu tai luonnonsävelhuilu (engl. overtone flute, willow flute, ruots. sälgflöjt), on sormiaukoton kansanomainen puhallinsoitin, joka tunnetaan ympäri maailmaa. Pitkähuilu on puhallintyypiltään tulppakanavahuilu, jonka rakenne koostuu putkesta ja tulpasta. Pitkän putkenmallisen huilun toisessa päässä on tulppa, puhallusaukko sekä äänen tuottava särmä, toisesta päästä putki on avoin. Huilusta saadaan ääni puhaltamalla ja äänenkorkeutta säädellään ylipuhalluksella, puhallusnopeutta (”voimakkuutta”) säätelemällä. Soittimessa soi luonnonsävelasteikko, joka saadaan aikaan avoimen ja suljetun putken äänillä ja ylipuhalluksella. Huilun säveltason määrittävät huilun mitat.

(Lue lisää pitkähuilusta ja sen soittamisesta suomenkieliseltä pitkähuilusivustolta osoitteessa: https://www.overtoneflute.fi/)

IMG_2117
Pitkähuiluja. Design: Kirsi Vinkki.

UUDEN PITKÄHUILUMALLIN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA

Projektimme tavoitteena on tuoda tämä perinnepuhallinsoitin modernein valmistusmenetelmin tähän päivään ja käyttöön erilaisiin oppimisympäristöihin, erilaisille oppijoille ja ryhmille, matalankynnyksen musisointiin ja improvisointiin. Yhtenä tavoitteista on kehittää mm. peruskouluissa laajalti musiikinopetuksessa käytetyn nokkahuilun ohelle matalan kynnyksen musiikintuottamiseen, improvisointiin ja eri ikäisille tarkoitettuun ryhmämusisointiin uutta välineistöä, mikä ei vaatisi käyttäjältään (opettaja, ohjaaja, oppilas, harrastaja, muu) suurta soittoteknistä osaamista musisoinnin aloittamiseen, ja mikä olisi helppo pitää puhtaana myös ryhmämusisointikäytössä. Ja mikä vielä parasta, tässä on soitin, joka on soinut ihmisillä tiettävästi jo pronssikaudella, oikea paimensoitin, joka suorastaan kutsuu improvisoimaan!

Näihin vaatimuksiin vastaa uusi pitkähuilumallimme, jonka materiaalina on käytetty PVC-muoviputkea ja PLA-3D-printtausmateriaalia. Erityispiirteinä mallissamme ovat helppo puhdistettavuus, soitettavuus sekä tulpan ja putken istuvuus toisiinsa rakenteellisen ohjauksen avulla. Huilussa ei käytetä liimaa tai pintakäsittelyaineita eikä metallia. Hygieenisyys toteutuu materiaalivalinnan kautta – tulppa on helppo irrottaa puhdistamista varten, tulppa on jopa tiskikonepesunkestävää materiaalia (HUOM: PLA-muovi kestää matalat konepesulämpötilat, alle 55°C-ohjelmat, materiaali pehmenee n. 60° ja voi menettää muotonsa yli 55°C-pesuohjelmassa).

Suositeltava puhdistus, varsinkin ryhmämusisoinnissa käytettäville soittimille ja mikä eliminoi taudinaiheuttajat, on osien pesu tiskiaineella ja sitten kädenlämpöisellä vedellä huolellisesti huudellen sekä lopuksi suukosketuspinnan pyyhkäisy pintojen desinfioimiseen tarkoitetulla desinfiointiaineella, kuten apteekissa myytävällä Neo-Amisept-liuoksella.

IMG_7118

Projektin lähtökohtana on yhdistää perinteisen puhallinsoittimen rakentaminen
nykytekniikan mahdollistamin välinein ja uudenlaisin materiaalein. Perinteisesti pitkähuilu on valmistettu jostain luonnostaan ontosta putken mallisesta materiaalista, kuten Suomessa pajunkuoresta ja tulppa sen sisuspuusta. Markkinoilla on tarjolla muovisten huilujen lisäksi myös puusta kovertaen tai poraamalla valmistettuja malleja sekä bambuisia ja metalliosia sisältäviä huiluja.

Huilumallin suunnittelusta ja kehittelystä vastaa tiimi: Samuli Karjalainen (MA, in Irish Traditional Music and Performance / Instrumenttiopettaja / Muusikko), Heikki Ryynänen (TaK, Keramiikka- ja lasitaide / AV-laitevastaava) ja Kirsi Vinkki (MuM, Kansanmusiikki / Instrumenttiopettaja / Muusikko / Artesaani, Esinesuunnittelun ja -valmistuksen koulutusohjelma, puuala). Eri alojen ammattilaisista koostuvan työryhmän yhteisen tuotekehittelyn tärkeinä lähtökohtina ovat soittimen kestävyys, puhdistettavuus ja helposti tuotettava ääni. Suunnittelutyön keskiössä on erityisesti huilun tulppa, joka valmistetaan käyttämällä nykyteknologiaa, 3D-printteriä. Tulpan suunnittelussa on otettu huomioon tulpan irrottamisen ja takaisinasettelun helppous, myrkyttömyys, materiaalin kierrätysmahdollisuus, hygieenisyyden toteutuminen soittimen ylläpitoon liittyen, soinnin laatu, tuotteen kestävyys sekä erilaiset “eye-candy”- eli visuaalisen ilmeen yksilöllistämismahdollisuudet valmiissa tuotteissa. (Lisää tietoja uusista malleista pian myös saatavilla!)

IMG_7108Improvisaatiolla on suuri rooli taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevassa opintosuunnitelmauudistuksessa (2018) ja opetuksen sisällöissä. Nyt
onkin tarpeen tarjota modernein menetelmin tuotettavia matalankynnyksen musisointiin käytettäviä välineitä musiikinopetusta tarjoavien oppilaitosten käyttöön, toki mihin tahansa musisointiin! Tällainen pedagogisten mahdollisuuksien soitin on pitkähuilu, perinnepuhallinsoitin, joka modernein menetelmin tuotettuna tuo myös perinnesoittimen ja kansanmusiikin historian ja estetiikan tähän päivään. Tulevaisuudessa yksi mahdollinen sivutuote fyysisen soittimen ohella olisi 3D-malli, joka olisi erillisen jakelukanavan kautta saatavilla kouluilla paikalliseen 3D-printtaukseen. Tällainen “tee-se-itse”-soitinrakennusprojekti voisi tuoda soitinrakennuksen, perinnesoittimen ja kansanmusiikin vieläkin lähemmäs tämän päivän lapsen ja nuoren kokemusmaailmaa.

MITEN SAAN TILATTUA HUILUJA?

Huilut valmistetaan Suomessa, Helsingissä. Tulppa valmistetaan koneellisesti (3D-printteri) ja muut vaiheet tehdään käsityönä. Suunnittelemamme pitkähuilumalli kuuluu Osuuskunta Lilithin palveluvalikoimaan ja myynti tapahtuu osuuskunnan kautta. Huiluja voi tiedustella ja tilata s-postilla: kirsi.vinkki(at)gmail.com.

  • Pitkähuiluja voi tilata eri vireisinä. Käytössä musiikinopetuksessa on yleisesti D- ja C-vireisiä huiluja. D-vire toimii hyvin esim. 5-kielisten kanteleiden ja jousisoittimien kanssa, C-vireinen huilu taas sopii hyvin mm. ukulelen ja juurisäveliä (valkoisia koskettimia vastaavia säveliä) hyödyntävien laattasoittimien kanssa. Korkeammat ja matalammat vireet ovat myös mahdollisia. Kysy lisää!
  • Huiluja on mahdollista tilata eri paksuisina. Eri paksuisissa putkissa eri taajuudet korostuvat eri tavoin. Esim. D-vireisessä 20mm putkessa rakennetussa huilussa matalat sävelet soivat voimakkaammin ja ovat helpommin tuotettavissa, taas ohuempi putki korostaa korkeampia oktaaveja. Kysy lisää!
  • Tulppavärivaihtoehtoja löytyy myös runsaasti, mutta eri putket ovat hieman erilaisia mittasuhteiltaan ja huilun saakin parhaiten soimaan valitsemalla tietylle putkelle sen tulpan, mikä kyseiseen putkeen juuri parhaiten istuu, sillä tulpan istuvuus vaikuttaa sointiin. Ohessa kuvasarja esimerkkitulppaväreistä, mitä on ollut valikoimassamme. Tiedustele saatavana olevien tulppien värivaihtoehtoja ja uutuuksia!

Tiedustelut: Lilith-vaaka2_1
Kirsi Vinkki
p. o4o 5775747  kirsi.vinkki(ät)gmail.com

* * *

Kirsi Vinkin ja tiimin suunnittelema pitkähuilumalli kuuluu Osuuskunta Lilithin palveluvalikoimaan.

KALENTERI: Huiluesittelyä & -myyntiä seuraavissa paikoissa:

8.-10.10.2021 Folk Flute Academy Finland: Kansanomaisten puhaltimien kurssit 
/ Karjalatalo, Käpylänkuja 1, Helsinki

14.8.2021 Valtakunnalliset VIII Pillipäivät Seurasaari Soi! :ssa
/ Iisalmen pappila, Seurasaaren ulkomuseo, Helsinki

9.11.2019 Varhaisiän musiikinopettajat ry:n 40-vuotisjuhlaseminaarin myyntitorilla
/ Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, Helsinki

17.8.2019 Valtakunnalliset VII Pillipäivät – Pitkähuiluesittely & -työpaja
/ Vanajaveden opisto, Jaakonkatu 28, Hämeenlinna

8.6.2019 11:30-15:00 JaSeSoi ry:n Orff-kurssien basaarissa
/ Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus, Järvenpääntie 640, Järvenpää